Categoria B

În această categorie sunt incluse:

  • autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
  • ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg
  • ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii nu depășește masa proprie a autovehiculului trăgător

Durata cursului este de 4 săptămâni: 24 ore teorie, 30 ore conducere

Înscriere cursuri

  • Copie carte de identitate (buletin);
  • Apt din punct de vedere medical;
  • Apt din punct de vedere psihologic;
  • Vârstă minimă: 18 ani fără trei luni;
  • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).
Înscrie-te acum
Contact telefonic
Costel Cernat
0757 386 747,
0767 563 835
Program de lucru
Luni-Duminică: 8:00 am – 7:00 pm